Donnez logo text
Om du ångrar dig

Det var du och jag, hjärtan stod i brand.
Kanske var det alltför fint för att va sant.
Det vi delade vi två, det var magi.
Men det var nog inte menat, att bli vi.

Om du ångrar dig, så vet du, att jag finns här.
Om du ångrar dig, så öppnar jag min dörr.
Om du ångrar dig, om det inte blev så bra där.
Kom då hem igen, allt kan nog bli som förr.

När vi två blev ett, kändes allt så bra.
Jag var lycklig när du fanns hos mig, var dag.
Det vi hade då, var rart, och bara vårt.
Men en dag gick du din väg, det tog mig hårt.

Om du ångrar dig, så vet du, att jag finns här.
Om du ångrar dig, så öppnar jag min dörr.
Om du ångrar dig, om det inte blev så bra där.
Kom då hem igen, allt kan nog bli som förr.

Om du ångrar dig, så vet du, att jag finns här.
Om du ångrar dig, så öppnar jag min dörr.
Om du ångrar dig, om det inte blev så bra där.
Kom då hem igen, allt kan nog bli som förr.

Om du ångrar dig, så finns jag alltid här.

Upphovsmän: Lennart Dahlberg, Magnus Ekwall
Från album: Med stora steg (2019)

Alla album

Alla låttexter