Donnez logo text
En vilsen själ

Han bär en väska i sin hand
Och trötta ben bär en vilsen man
En sårad själ, en skamsen smärta
Det var ett tungt farväl
Med en lättnad uti sitt hjärta, och med en tro på framtiden
Gick han vägen vi alla, har så svårt för att förstå

Han lämnade allt han ägde, han lämnade hus och hem
Gick mot okända mål, med ett hopp om framtiden
En väg som var svår att vandra, utan en vän bredvid
Han var en vilsen själ, i en mörk och dyster tid

Han gick i slitna gamla skor
Och bröt den ed som han en gång svor
Tänk att nöd och lust i en lycklig själ
Kunde bli ett rop på hjälp
Vilken väg han då tog i livet, kunde ingen förutspå
När han valde att lämna, sitt liv och bara gå

Han lämnade allt han ägde, han lämnade hus och hem
Gick mot okända mål, med ett hopp om framtiden
En väg som var svår att vandra, utan en vän bredvid
Han var en vilsen själ, i en mörk och dyster tid

En väg som var svår att vandra, utan en vän bredvid
Han var en vilsen själ, i en mörk och dyster tid

Upphovsmän: Anders Larsson, Donald Laitila
Från album: Acapulco (2012), Live (2019)

Alla album

Alla låttexter